Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna plagin

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna plagin

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna plagin