Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna plüü

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna plüü

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna plüü