Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna pitsklaas

Otsi mõisterühma NÕUD

Otsi köidet ja veergu 2:1215

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna pitsklaas

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna pitsklaas