Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna pitsat

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna pitsat

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna pitsat