Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna pilk

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna pilk

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna pilk