Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna pilak

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna pilak

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna pilak