Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna piirkond

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna piirkond

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna piirkond