Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna piilgom

Otsi mõisterühma NÕUD

Otsi köidet ja veergu 2:1210

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna piilgom

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna piilgom