Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna petkel

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna petkel

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna petkel