Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna peldik

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna peldik

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna peldik