Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna peks

Otsi mõisterühma NÕUD

Otsi köidet ja veergu 2:1219

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna peks

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna peks