Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna peeker

Otsi mõisterühma NÕUD

Otsi köidet ja veergu 2:1214

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna peeker

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna peeker