Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna peebulind

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna peebulind

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna peebulind