Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna parisema

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna parisema

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna parisema