Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna pang

Otsi mõisterühma NÕUD

Otsi köidet ja veergu 2:1196

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna pang

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna pang