Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna padrik

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna padrik

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna padrik