Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna paderik

Otsi mõisterühma NÕUD

Otsi köidet ja veergu 2:1211

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna paderik

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna paderik