Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna paak

Otsi mõisterühma NÕUD

Otsi köidet ja veergu 2:1199

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna paak

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna paak