Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna pütt

Otsi mõisterühma NÕUD

Otsi köidet ja veergu 2:1200

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna pütt

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna pütt