Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna püts

Otsi mõisterühma NÕUD

Otsi köidet ja veergu 2:1202

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna püts

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna püts