Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna pürgimus

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna pürgimus

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna pürgimus