Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna pügama

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna pügama

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna pügama