Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna pƵgus

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna pƵgus

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna pƵgus