Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna päsmas

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna päsmas

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna päsmas