Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna pärdik

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna pärdik

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna pärdik