Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna pädev

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna pädev

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna pädev