Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna orv

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna orv

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna orv