Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna orb

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna orb

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna orb