Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna onn

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna onn

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna onn