Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna onku

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna onku

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna onku