Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna omistama

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna omistama

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna omistama