Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna olme

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna olme

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna olme