Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna oh

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna oh

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna oh