Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna obadus

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna obadus

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna obadus