Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna nuuskama

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna nuuskama

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna nuuskama