Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna nuuksuma

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna nuuksuma

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna nuuksuma