Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna nurisema

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna nurisema

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna nurisema