Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna nurik

Otsi mõisterühma NÕUD

Otsi köidet ja veergu 2:1195

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna nurik

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna nurik