Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna nurg

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna nurg

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna nurg