Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna nunn

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna nunn

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna nunn