Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna nulg

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna nulg

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna nulg