Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna noomima

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna noomima

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna noomima