Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna nook

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna nook

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna nook