Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna nonn

Otsi mõisterühma NÕUD

Otsi köidet ja veergu 2:1192

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna nonn

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna nonn