Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna nohu

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna nohu

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna nohu