Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna niuksuma

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna niuksuma

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna niuksuma