Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna nirisema

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna nirisema

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna nirisema