Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna nire

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna nire

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna nire