Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna nihvakas

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna nihvakas

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna nihvakas