Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna netsva

Otsi mõisterühma NÕUD

Otsi köidet ja veergu 2:1210

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna netsva

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna netsva